Gửi Câu Hỏi
Tin nổi bật
Bài viết mới
Tháng Năm 10, 2022

Ở một số trẻ, đặc biệt trong 3 tháng đầu hoặc lúc mới biết đi sẽ có những ngày thức dậy giữa đêm chỉ để chơi, con không đói nhưng cũng không..

1%
Cải thiện giấc ngủ
1%
Cải thiện hành vi
1%
Cải thiện cảm xúc
1%
Giảm thức dậy đêm
Hiệu quả hơn 85%
trên lâm sàng
Giảm căng thẳng
hỗ trợ ngủ ngon
Cải thiện giấc ngủ
Giải tỏa căng thẳng